info@iaa-co.com 021-45816000
ایمن آزما افزار|خدمات|خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

  • طبقه بندی اطلاعات و شناسایی دارایی های سازمان
  • شناسایی تهدیدات، تحلیل میزان تاثیر آنها بر کسب و کار و مدیریت ریسک
  • شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف امنیتی موجود در زیرساخت های انفورماتیک
  • ارائه راهکار جهت برطرف سازی نقاط ضعف موجود و کاهش ریسک
  • تدوین سیاست ها، انتخاب استاندارد ها و تعیین رویه ها و دستورالعمل های امنیتی